Či Spišskú alebo radšej Trenčiansku patentovo chránenú JUNIPERUSku?  • Ako píše Ernest Berlanský vo svojom slávnom Zápisníku obchodného cestujúceho: “Narodil som sa v Trenčíne v roku 1905 (niektoré zdroje uvádzajú 1894) a isto týmto môžem byť trochu zaťažený. A v tom roku boli isto i na Spiši nejakí moji rovesníci narodivší sa. A oni zasek tiež môžu byť tým istým poznačení.Takže v tomto sme si zarovno. A o ostatnom si myslím toto.

 
  • Že Borovička jest našim slovenským národnym trunkom pochybnosti nieto. Viem ale z ciest mojich, že mnohých iná otázka kvári. Keď dať si - samozrejme v miere úmernej a dôstojnej - už borovičku kvalít tých najvyšších, tradícií slovenských tých najstarších, tak ktorúže potom: Spišskú a či Trenčiansku JUNIPERUSku?  Ja im na to takto: Isto, že aj na Spiši vedia dobrú borovičku od nepamäti páliť. Avšak nalejme si čistého: Môže sa Spišská plnohodnotne a vo všetkých úrovniach naozaj rovnať Trenčianskej JUNIPERUSke? Odpoveď nech si dá každý sám.


    Ale radím predtým než vysloví ktokoľvek ortieľ najprv, nech okoštuje a na jazyku poláska. A keď sa mňa spýta na rovinu, tak odpoviem, že každému to, čo mu chutí najviac, je preňho najlepšie. Ale nech každý má stále na pamäti, že medzi slovenskými Borovičkami vyniká Trenčianska JUNIPERUSka. Jest jediná patentovo chránená.Treba vari mocnejšieho dôkazu o kvalite?