Ernest Berlanský opäť žije!


Slovensko je medzi okolitými krajinami výnimočné aj tým, žemá viac ako 2000 malých obcí. Najmenšie z nich často obýva len niekoľko desiatok domácich. Je veľmi málo krajín, ktoré na tak malej rozlohe majú tak veľa rôznorodých malebných zákutí, kde žijú ľudia. A takmer za každým kopcom je nejaká malebná krčmička.   • Dalo by sa povedať, že slovenské krčmičky sú po stáročia sociálnym fenoménom Slovenska. Slúžia na stretávanie sa ľudí, zdieľania zážitkov či nadväzovanie nových kamarátstiev. Je veľmi zaujímavé, že doteraz nikto nezmapoval tieto emóciami nabité miesta. Hoci jeden pokus tu už v minulosti bol.


  • Málokto vie, že začiatkom 20-tych rokov pán, menom Ernest Berlanský, ktorý bol povolaním obchodný cestujúci Prvej borovičkovej a likérovej továrne, úč. spol. v Trenčine, to mal dokonca v pracovnej náplni.  Na svoom špeciálne upravenom automobile značky Ford, modelu T cestoval po Slovensku, aby vyhľadával tie najmalebnejšie krčmičky. Vo svojom voľnom čase sa podujal z nich zostaviť Prvý BEDEKER kčmičiek malebných slovenských. Ako praktickú pomôcku pre tých, ktorí vtedy po prašných cestách slovenských putovali a potrebovali sa nielen najesť a napiť, ale zaujímalo ich aj to, aby tak učinili v takých podnikoch, kde sa najedia nielen do sýtosti, ale aj dobresa napijú nielen plnými dúškami, ale až do blaženosti.
  • Žiaľ, pôvodný Bedeker krčmičiek slovenských z rokov 20-tych zostal nedokončený. Ba, čo viac, zachoval sa najmä iba v ústnom podaní.  Našťastie, pokračovateľ Prvej borovičkovej továrne, dnes Old Herold, Trenčín sa rozhodol nadviazať na začatú prácu Ernesta Berlanského. Pošťastilo sa, dokonca, nájsť človeka, ktorý sa vraj navlas podobá pôvodnému Ernestovi Berlanskému. „Akoby mu z oka vypadol“ – povedala nám takmer storočná babička v Podkozinciach. „Je to možné? On ešte žije!?“- neveriacky krútila hlavou. „Áno, Ernest Berlanský opäť žije!“- uistili sme ju. „Opäť chodí po Slovensku a hľadá tie najmalebnejšie krčmičky. Aby z nich zostavil Juniperus Bedeker krčmičiek malebných slovenských.“