„Že kto som ja, Ernest Berlanský?“


Som Trenčan, Ernest Berlanský, obchodný cestujúci Borovičky JUNIPERUS a prichádzam k vám zo starých dobrých čias. Keď páni boli ešte zdvorilí a galantní a dámy sa ostýchali a cudne červenali.    
  • Narodil som sa v Trenčine roku 1905 (niektoré zdroje uvádzajú 1894). Navštevoval som gymnázium, načož som bol prijatý na Pozsonyikereskedelmi akadémiu (Prešporskú obchodnú akadémiu), ktorú som ukončil maturouv roku 1912. Po vstupe Rakúska Uhorska do vojny narukoval som a bol som pridelený k terénu ako účtovný šikovateľ. Po demobilizácii v hodnosti účtovný poddôstojník 1. triedy navrátil som sa ku svojej funkcii faktora. Práve v tom čase dostal som lákavú ponuku z rodného mesta - z Prvej borovičkovej továrne,ujať sa vecí strán terénneho predaja jej slávnej Borovičky JUNIPERUS. Neodolal som a nastúpil som tu roku 1919 ako obchodný cestujúci.