Zo sveta iných trúnkov, Borovičke to podobných
O tom, priatelia, ako britský GIN okolo borievok iba len prešiel, a prečo severno-porýnsko-westfálsky Steinhäger či dokonca východofrízsky Dornkaat nemôžu nášmu pospolitému ľudu Borovičku JUNIPERUS ani náznakom nahraditi, píše tu Ernest Berlanský, obchodný zástupca zo starých dobrých časov. 

  • Avšak pozor, vážení! Britský GIN veru nie je slovenská BOROVIČKA! Je totiž úplne inak robený, z iných pohnútok, z iných materiálov, inými destilačnými procesmi, aj chuťou, aj účinkami. A, čo si budeme navrávať, Gin okolo borievok len tak zľahka prešiel. Rovnako bludy sú to, čo v niektorých našich krčmičkách počuť, najmä po polnoci, že severno-porýnsko-westfálsky Steinhäger či dokonca východofrízsky Dornkaat môžu nášmu pospolitému ľudu BOROVIČKU plnohodnotne nahraditi. No, nemôžu, vážení! Videl som v nejednom podniku, kam obchody ma zaviali, že vážení mešťanostovia a dedinskí honoráti JUNIPERUS borovičkou na zdravie si pripíjali, a nie len tak, po stránke frázy, ale vskutku pevného presvedčenia, že blahomocne na nich zapôsobí. A poniektorí si do JUNIPERUSu i čierneho korenia pridali, bo vraj sa účinok tento znásobí. Veď, vyskúšajte sami.

  • V polovine storočia 16. pripravili v Holandsku borievkový nápoj tým, že rozpustili už spomenutý roob juniperi v zriedenom liehu dosiahnutom práve destillačnou cestou. Táto tinktúra využívala sa ako liek na žalúdočné ťažkosti s využitím diuretických vlastností borievok. Nešlo vtedy ešte o destillát, ale macerát, teda výluh. Až v roku 1552 napísal fyzikus Philippus Hermanni knihu Een Constelijck Distileerboec a v nej uviedol recept na prípravu „genever aquavitae“ takto: borievky rozdrvia sa, vmiešajú sa do vína a potom destillujú. V nizozemskej literatúre to bolo prvýkrát čo alkoholové pary pomenovali liehom(spiritus). Kniha sa stala známou a v Antverpách vyšla vo viacerých vydaniach ako príručka pre páleničiarov, čo vyvolalo prudký nárast výroby liehu v tomto regióne. V 17. storočí genever dostal sa do pozornosti britských páleničiarov, ktorí z neho vyhotovili nápoj, ktorý dnes poznáme pod menom Gin. V žiadnom prípade však Gin nemožno zamieňať zo slovenskou Borovičkou, ktorá v podobe, ako ju dnes poznáme zrodila sa v slovenských horách,odkiaľ rozšírila sa do celého sveta.  A najstaršou zo slovenských Borovičiek je JUNIPERUS, na znak čoho jej bol v Ženeve udelený celosvetový patent.